7 ขั้นตอน เพื่อการเกษียณสุข

7 ขั้นตอน เพื่อการเกษียณสุข
1) สมัครบัตรทอง หรือประกันสังคม หรือหาประกันสุขภาพสัก 1 ฉบับ
2) จัดทำงบประมาณเพื่อการเกษียณ
3) บริหารประโยชน์มากที่สุดจากประกันสังคม
4) ทบทวนพอร์ตการลงทุน
5) วางแผนการนำเงินออกมาใช้หลังเกษียณ
6) กรณีมีสวัสดิการบำเน็จ บำนาญ เปรียบเทียบว่าประโยชน์อันใดสูงสุดในการเลือกรับ
7) พิจารณาประกันบำนาญ
.
.
.
🏢 หากคุณหรือบริษัทของคุณ ต้องการที่ปรึกษาที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้านได้แก่ ด้านการเงิน, ด้านสุขภาพ, ด้านจิตใจ
📞 ติดต่อเข้ามาที่
02-637-7555 ต่อ 1518
081-357-5882
086-722-8485
062-796-7770
📩 Info@amnardwealth.com