80:20 เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า มุ่งสู่ความสำเร็จ

✨👉 80:20 เป็น หลักการพาเรโต (Pareto Principle) คิดค้นขึ้นโดย ‘วิลเฟรโด พาเรโต’ (Vilfredo Pareto) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี ที่ค้นพบสถิตินี้ในการอธิบายถึงผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆ ที่ว่า “80% ของผลลัพธ์ที่ได้ มักมาจากเพียง 20% ของการกระทำ
 
💻 สามารถนำมาปรับใช้ จัดการลำดับความสำคัญของเวลาได้ วันนี้แอดมินเลยอยากจะมาแนะนำว่า สิ่งไหนควรจัดอยู่ใน 20% เพื่อให้ส่งผลลัพธ์ไปสู่ 80% ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมาฝากกันค่ะ
 
✅ 1. เรียงลำดับความสำคัญ
เรียงสิ่งที่สำคัญ ที่คุณต้องการให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด เช่น งานที่คุณลงมือทำ ควรเป็นงานที่ช่วยส่งผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ หากส่งผลอันดีให้แก่คุณ สิ่งนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก
 
🎊 2.มองเป้าหมายเป็นอันดับแรก
เมื่อถึงเวลาตั้งเป้าหมาย คนส่วนใหญ่มักตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และทำสิ่งนั้นเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย โดยจัดลำดับความสำคัญ วางแผน และบริหารเวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ วางแผนแก้ไขปัญหา เพื่อให้ถึงเป้าหมายโดยเร็วที่สุด
 
🕐 3. เวลาเป็นสิ่งมีค่า
เมื่อเรียงลำดับความสำคัญได้แล้ว ให้วางแผนจัดตารางเวลาว่างานแต่ละชิ้นที่ทำนั้น ใช้เวลาในการดำเนินการเท่าไหร่ โดยแจกแจงงานที่ทำส่งผลแก่ตัวคุณกี่เปอร์เซ็น ควรทุ่มเทให้แก่งานมากน้อยแค่ไหน