เงินสำรองฉุกเฉินสำคัญอย่างไร ทำไมจึงต้องวางแผนทางการเงิน

💵 ในปัจจุบันการวางแผนทางการเงินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากมีเหตุฉุกเฉิน จำเป็นที่ต้องใช้เงิน เงินสำรองฉุกเฉินที่เราเก็บไว้จะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ลำบากได้อย่างแน่นอนครับ โดยเงินฉุกเฉินต้องเป็นเงินที่สามารถใช้ได้ทันที ต้องสามารถฝาก ถอน โอน ในเวลาอันรวดเร็ว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
 
🔴 เท่าไหร่จึงจะเรียกว่าเงินสำรอง ❓
ปัจจัยการใช้จ่ายของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน แต่ถ้าหากให้แอดมินแนะนำ ว่าสำหรับท่านที่มีเงินฉุกเฉินไว้ใช้จ่าย ควรมีเงินสำรองฉุกเฉินเท่ากับรายจ่ายที่เราใช้แต่ละเดือน อย่างน้อย ๆ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความมั่นคงอาชีพ การประเมินค่าใช้จ่ายของแต่ละคน
 
🔴 เริ่มต้นวางแผนการเงินต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง ❓
การเตรียมพร้อมในการเริ่มต้นจะวางแผนการเงิน ควรสำรวจความพร้อมจากรายได้ และรายจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยจะต้องพิจารณาจจากข้อต่าง ๆ ดังนี้
 
✨ รายได้มั่นคงแค่ไหน
คุณควรรู้รายได้ที่แน่นอนของตนเองในแต่ละเดือนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ตนเองประเมินได้ว่าต้องหาเงินให้ได้จำนวนเท่าไหร่ และประเมินความมั่นคงของอาชีพด้วยว่ามีสวัสดิการอะไรของที่ทำงานที่สามารถรองรับได้
 
✨ รายจ่ายต่อเดือนเฉลี่ยเท่าไหร่
วางแผนรายจ่ายรายเดือนที่คุณต้องจ่ายเป็นประจำ เช่น ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ประกันสุขภาพ ค่าอาหาร ค่าของใช้ส่วนตัว เป็นต้น เพื่อคำนวนเงินที่สามารถนำไปอดออมได้
 
✨ มีความพร้อมในการหารายได้เพิ่มขนาดไหน
หากค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณมากกว่า80% ควรมองหารายได้เสริมเพื่อไม่ให้การใช้เงินเกิดการติดขัด และยังสามารถเก็บออมเงินฉุกเฉินได้