การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ร่างกายโปรดปราน

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ร่างกายโปรดปราน จะช่วยให้ระบบกล้ามเนื้อและการไหลเวียนของเลือดของเราให้ทำงานปกติและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD: Non Communicable Diseases) เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง กล้ามเนื่ออ่อนแรง ออฟฟิศซินโดม ข้อต่อหรือการยืดหยุ่นที่ไม่ปกติ เบื้องต้นที่กล่าวมาล้วนเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลหรือไลฟสไตล์ในการใช้ชีวิต หากเราออกกำลังกายอย่างถูกวิธีความเสี่ยงจากการเกิดโรคเหล่านี้ก็จะลดลง
ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย เนื่องจากดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว และยังไม่เห็นผลจากการออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็ว เช่นความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ด้วยเหตุที่ว่าการออกกำลังกายเป็นขบวนการที่ต้องใช้ความต่อเนื่องและใช้เวลา ในการสะสมคล้ายกับการออม ยิ่งไปกว่านั้นจากเหตุผลที่ได้กล่าวมา ส่วนตัวในความคิดของผมนอกจากจะออกกำลังกายสม่ำเสมอในเวลาที่เหมาะสมแล้ว วิธีการที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ป้องกันโรคสำหรับทุกคน ลดค่าให้จ่ายในยามเจ็บป่วยได้มาก รวมถึงสามารถป้องกันการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆ และสามารถมีชีวิตยืนยาวในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในปัจจุบัน

บทความโดย เทรนเนอร์เข้มงวด
นักออกแบบโปรแกรมการสร้างกล้ามเนื้อและควบคุมน้ำหนัก
ส่วนงาน Wellness
AmnardWealth