สิทธิบัตรทอง 16 กลุ่มอาการ รับยา ณ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ฟรี

👉 สิทธิบัตรทอง 16 กลุ่มอาการ รับยา ณ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ฟรี❗
สำนักงานหลักประกับสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จับมือสภาเภสัชกรรมเดินหน้า
โครงการ “ร้านยารูปแบบใหม่ Common Illness” ดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ในร้านยาโดยเภสัชกร ติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน
 
🩺 วิธีตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิบัตรทอง
– ติดต่อสอบถาม โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 2
– ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ สปสช.
– ตรวจสอบผ่านทาง Line Official สปสช. @nhso
 
🔴 ดูรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/204