แจกไฟล์! ตารางผลตรวจสุขภาพมีค่า ช่วยชีวิตได้ 2/2

สุขภาพ (2/2) 💪
 
🔎 ตารางผลตรวจสุขภาพมีค่า ช่วยชีวิตได้ 🗓
 
✨ บทความนี้เป็นตอนต่อจากครั้งที่แล้ว (1/2) ผมพบว่าการที่แพทย์จะวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้ถูกต้องแม่นยำนั้น แพทย์จะต้องมีข้อมูลและเข้าใจพื้นฐานสุขภาพของผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยแต่ละรายนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องสุขภาพ หรือต้นทุนสุขภาพที่แตกต่างกัน บางคนมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง บางคนมีภาวะเลือดจาง บางคนมีภาวะไขมันสูง และอื่นๆ ตารางผลตรวจสุขภาพมีค่านี้ จะแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในร่างกาย จากอดีตถึงปัจจุบัน และสามารถทำนายแนวโน้มสุขภาพในอนาคตได้
 
✨ ประโยชน์จากการบันทึกค่าผลตรวจสุขภาพ นอกจากจะเป็นข้อมูลให้คุณหมอในการวิเคราะห์โรคแล้วนั้น ยังแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของสุขภาพเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่? เกิดแบบฉับพลันทันด่วน หรือเกิดขึ้นอย่างช้าๆ หากความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน เราเองก็สามารถตรวจสอบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกตินั้นๆ หรือหากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากนัก เราสามารถที่จะรอคอยตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ต่อไป โดยไม่ต้องเป็นกังวลให้มากเกินไป
ครั้งหนึ่งผมเคยพาคุณแม่ของผู้เขียนไปปรึกษาอาจารย์หมอ ที่ รพ ชลประทานรังสฤษฏ์ จ. นนทบุรี หลังจากที่ได้แจ้งอาการของคุณแม่กับอาจารย์หมอ พร้อมด้วยนักศึกษาแพทย์ราว 4-5 ท่านที่ยืนด้านหลังของอาจารย์ และเข้าร่วมสังเกตการณ์ เรียนรู้เคสกับท่านอาจารย์หมอ ต่อมาผมได้ยื่นตารางผลตรวจสุขภาพมีค่าช่วยชีวิตได้ ของคุณแม่ให้อาจารย์ท่านดู พอท่านเห็นการจดบันทึกในตาราง ท่านได้เปรยกับลูกศิษย์ของท่านว่า พวกเราได้เคยทำตารางผลตรวจสุขภาพให้กับคุณแม่คุณพ่อของเราบ้างไหม? อยากให้ดูเป็นตัวอย่าง จึงทำให้ผมมั่นใจว่าตารางผลตรวจสุขภาพมีค่า ช่วยชีวิตได้นี้ เป็นตารางที่มีประโยชน์และอยากแบ่งปันให้กับท่านผู้อ่านได้นำไปใช้กับตนเองและคนที่ท่านรัก
 
✨ การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป จะมีการตรวจหลักๆ ดังนี้
🔴 1. ตรวจผลเลือด
🔴 2. ตรวจผลปัสสาวะ
🔴 3. ตรวจเอ็กซเรย์ และการตรวจแบบพิเศษอื่นๆ
🔴 4. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 
💡 การรวบรวมประวัติผลตรวจสุขภาพ สามารถทำได้ง่ายในไฟล์ Excel
หากท่านใดสนใจสามารถ Inbox มาขอตารางผลตรวจสุขภาพมีค่า ช่วยชีวิตได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ 
💻💭 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาทาง FB หรือ ผ่านช่องทาง Line, Messenger, และ อื่นๆ ทาง http://www.AmnardWealth.com ได้ครับ
 
🖊 Cr. คุณอำนาจ