ระหว่างประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร เลือกทำแบบไหนดี

⭕ ระหว่างประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร เลือกทำแบบไหนดี ❓
 
🔎 ในปัจจุบันเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพ กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกำลังเป็นที่ยอดนิยมเป็นอย่างยิ่ง และอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยคือ “ประกันสุขภาพ” และ “ประกันชีวิต” โดยแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป ตามเงื่อนไขและความคุ้มครองของกรมธรรม์นั้นๆ
 
✨ สำหรับใครที่ยังลังเล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ กับ ประกันชีวิต ว่ามีความแต่งต่างอย่างไร ตนเองควรเลือกซื้อแบบไหน วันนี้แอดมินมีคำแนะนำมาฝากกันครับ
 
✅ ประกันสุขภาพ
หลักๆ ของประกันสุขภาพ คือ การดูแลเรื่องของสุขภาพของผู้เอาประกัน โดยจะคุ้มครอบในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากโรคภัยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมไปถึงการชดเชยรายได้
❕ ซึ่งข้อสำคัญของอัตราเบี้ยประกัน มักขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกัน เพศ รวมถึงประวัติสุขภาพของผู้เอาประกันภัย หากรีบทำตั้งแต่อายุยังน้อย เบี้ยประกันก็จะมีราคาไม่สูงมากนัก
 
✅ ประกันชีวิต
ผู้เอาประกันภัย ต้องจ่ายในส่วนของค่าเบี้ยประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ และจะได้รับเงินต่อเมื่อผู้เอาประกัน”เสียชีวิตเท่านั้น” โดยประกันชีวิตจะมีหลายรูปแบบ ดังนี้
 🔴ประกันชีวิตแบบช่วงระยะเวลา บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ แต่ไม่มีเงินคืนเมื่อครบอายุกรมธรรม์
🔴ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อเสียชีวิต แต่หากมีชีวิตอยู่ครบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ก็จะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้เอาประกันเปรียบเสมือนเงินออม
🔴 ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นการรับประกันตลอดอายุของผู้เอาประกันภัย
🔴 ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่มีลักษณะคล้ายประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ บริษัทประกันชีวิตจะเก็บเบี้ยประกันจนถึงอายุระดับหนึ่ง แล้วทยอยจ่ายคืนเงินให้กับผู้เอาประกัน