Corporate Financial Planning

Corporate financial planning management

corporate service icon 4

Provident Fund Management

Non-life insurance for business

corporate service icon 6

Managing benefits for executives / key people in the organization.

corporate service icon 7

Sustainable business succession planning

corporate service icon 8

Employee benefits management

Organizing a seminar to educate the agency

corporate service icon 10

Employee retirement planning

corporate service icon 11

Buying / Selling of Shareholder Contracts

corporate service icon 12

Wealth forwarding management

Our Latest Blog

 • อย่าลืม ยื่นภาษีออนไลน์ ปี 2566 ขั้นตอนไม่ยาก ฉบับเข้าใจง่ายของมนุษย์เงินเดือน

  ‼💻อย่าลืม ยื่นภาษีออนไลน์ ปี 2566 ขั้นตอนไม่ยาก ฉบับเข้าใจง่ายของมนุษย์เงินเดือน 💵 📌 เป็นประจำทุกปี ที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนจะต้องยื่นภาษี ไม่ว่ารายรับของคุณจะมากหรือน้อยก็ตาม โดยการยื่นภาษีในปัจจุบันสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ ไม่ยุ่งยาก มีขั้นตอนแค่ 6 ขั้นตอนเท่านั้น 📌 โดยสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2566 ‼ 📣 หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เรามาดูกันครับ ว่าวิธีขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์นั้นทำอย่างไรบ้าง ❔ ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms จากนั้นคลิกยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลผู้มีเงินได้ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน หรือต้องมีส่วนไหนแก้ไขหรือไม่ ขั้นตอนที่ 3 กรอกเงินได้   โดยดูแหล่งที่มาของรายได้ 5 ประเภท – รายได้จากเงินเดือน – รายได้จากฟรีแลนซ์, รับจ้างทั่วไป, วิชาชีพอิสระ – รายได้จากทรัพย์สิน, การทำธุรกิจ – รายได้จากการลงทุน

  มีนาคม 11, 2023
 • ปฏิวัติการเงินที่แข็งแรง ตามฉบับ Dave Ramsey

  ปฏิวัติการเงินที่แข็งแรง ตามฉบับ Dave Ramsey เหมาะสำหรับคนธรรมดาที่ไม่รู้ว่าจะรวยเมื่อไหร่ ไปจนถึงคนที่มีหนี้สินมากมาย ที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นคำแนะนำเพื่อ ความสำเร็จด้านการเงิน ที่ดีที่สุดอันหนึ่ง คือ การปฏิวัติชีวิต 7 ขั้นตอน ที่ Dave Ramsey เขียนไว้ในหนังสือ The Total Money Makeover ขั้นตอนแรกก่อนจะเริ่มปฏิวัติการเงิน เราต้องรู้จักการทำงบประมาณรายจ่ายที่ต้องการใช้แต่ละเดือน จึงจะเริ่มทำขั้นตอนต่อไปได้ เก็บเงินสด 10,000 บาท* เป็นทุนตั้งต้นสำหรับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินของเรา ออมเงินให้ได้ 10,000 บาทให้เร็วที่สุด เงินจำนวนนี้จะเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินจริงๆ หากต่อมาเราไปถึงขั้นต่อไปแล้ว แต่มีเหตุให้ใช้เงินฉุกเฉิน เราจะต้องกลับมาที่ขั้นนี้ใหม่เพื่อเติมเงินฉุกเฉินของเราให้เต็มอีกครั้งก่อนจะไปต่อ จ่ายหนี้ให้หมด ไม่รวมหนี้บ้าน ทำรายการหนี้สินทั้งหมดที่เรามี โดยเรียงจากจำนวนน้อยที่สุดไปมากที่สุด เราต้องจ่ายหนี้ขั้นต่ำสำหรับหนี้ทุกก้อน แต่ให้จ่ายหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดให้มาก เราหาเงินได้เพิ่มเท่าไหร่ ให้นำไปโปะหนี้ก้อนเล็กนี้ก่อนจนจ่ายหมด แล้วขยับมาโปะก้อนต่อๆ ไป จนหมดทุกก้อน ยกเว้นเงินกู้บ้านซึ่งถือเป็นก้อนใหญ่และเราจะจ่ายให้หมดในภายหลัง ขั้นตอนนี้จะสำเร็จได้เราต้องเสียสละ ทำงานหนัก และมุ่งมั่น เราอาจต้องทำงานพิเศษเพิ่มเติม ขายอะไรได้ให้ขายไปก่อน รวมถึงหยุดลงทุนเพื่อการเกษียณแม้ว่าบริษัทจะสมทบให้ก็ตาม เป้าหมายของขั้นนี้คือจ่ายหนี้ให้หมดก่อน และตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ก่อหนี้เพิ่มอีก

  มีนาคม 7, 2021
 • กลยุทธ์เด็ด สำหรับการกระจายความเสี่ยง

  🔥 กลยุทธ์เด็ด สำหรับการกระจายความเสี่ยง กลยุทธ์ที่มักใช้ในการกระจายความเสี่ยงมีด้วยกันหลายวิธี แต่หลักการร่วมกันคือเลือกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่างกันมาไว้ในพอร์ตเดียวกัน อาจเลือกใน 2 ระดับได้แก่ 📌 กระจายความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์ คือเลือกสินทรัพย์ที่มีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันให้อยู่ในพอร์ตเดียวกัน เช่นในพอร์ตจะมีการลงทุนในหุ้น ซึ่งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของหุ้นคือการดำเนินการของบริษัท ตลาด สถานการณ์ภายในประเทศ มารวมกับสินทรัพย์ประเภทผลตอบแทนคงที่เช่นการฝากประจำ ที่ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ หรือการลงทุนในตราสารหนี้ที่ขยับผลตอบแทนมากกว่ากการฝากประจำขึ้นมา แต่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตามศักยภาพของผู้ถือหุ้น ก็จะเสี่ยงต่อการรเบี้ยวหนี้ได้ 📌 กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน แม้สินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทเดียวกันจะมีโอกาสมีความเสี่ยงเหมือนกัน แต่ศักยภาพของสินทรัพย์แต่ละตัวในประเภทเดียวกันก็ไม่เท่ากัน ตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นภาพคือ ถ้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า ทำเลติดรถไฟฟ้ากับทำเลชานเมืองก็ทำกำไรไม่เท่ากัน และมีโอกาสไม่มีผู้เช่าไม่เท่ากัน นักลงทุนจึงเลือกทำเลในการลงทุนให้ต่างกันไม่กระจุกตัวทำเลใดทำเลหนึ่ง เป็นต้น

  มีนาคม 5, 2021