แบบทดสอบ สถานะการเงินของคุณมั่นคงหรือไม่ ?

📝 แบบทดสอบ สถานะการเงินของคุณมั่นคงหรือไม่ ❓

💰💵 ความมั่นคงทางการเงิน เป็นการวางแผนการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดอย่างไม่คาดฝันในอนาคต หากการเงินไม่มั่นคง ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการเงินของตนเองแบบคร่าวๆ

👉 วันนี้แอดมินมีแบบทดสอบ สถานะทางการเงินของคุณมีความมั่นคงหรือไม่มาฝากทุกท่าน เพื่อให้สามารถจัดการบริหารการเงินได้อย่างทันที มาฝากกันค่ะ

– 1. วันนี้รายได้ / อาชีพ / ธุรกิจ ที่คุณทำมีความมั่นคง : ใช่ หรือ ไม่
– 2. นอกจากรายได้หลัก คุณมีรายได้จากแหล่งอื่นอีก : ใช่ หรือ ไม่
– 3. ปัจจุบันคุณมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว : ใช่ หรือ ไม่
– 4. ทุกวันนี้คุณมีการออมหรือลงทุน 10 % – 30% ของรายได้ : ใช่ หรือ ไม่
– 5. วันนี้คุณมีเงินสำรองไว้สำหรับครอบครัวขั้นต่ำ 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่าย : ใช่ หรือ ไม่
– 6. หนี้สินที่ผ่อนชำระในปัจจุบันของคุณ น้อยกว่า 35% ของรายได้ต่อเดือน : ใช่ หรือ ไม่
– 7. หากครอบครัวของคุณต้องสูญเสียผู้ที่มีรายได้หลัก ครอบครัวคุณได้มีแหล่งเงินได้ หรือทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ : ใช่ หรือ ไม่
– 8. หากคนในครอบครัวเกิดเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ครอบครัวของคุณมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอ หรือมีเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ : ใช่ หรือ ไม่
– 9. หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน กรณีประสบอุบัติเหตุ อัคคีภัย ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุณมีประกันภัยเพื่อคุ้มครองทรัพย์ หรือมีเงินสำรองเพียงพอ สำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ : ใช่ หรือ ไม่
– 10. ทุกวันนี้ คุณได้เตรียมทุนการศึกษาบุตร หรือวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนบุตรแล้ว : ใช่ หรือ ไม่

✅ หากคุณตอบ “ใช่” 7 ข้อขึ้นไป ถือว่าความมั่นคงทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถจัดการววางแผนในข้อที่ยังไม่ได้ทำได้เลยค่ะ
❎ หากคำตอบส่วนใหญ่ตอบว่า “ไม่” 7 ข้อขึ้นไป การเงินของคุณอยู่ในสถานะที่ไม่มั่นคง ควรรีบวางแผนทางการเงิน เรียงความสำคัญตามลำดับก่อนหลัง

🖊 ที่มา : http://www.add-money.net