เกษียณอายุก่อนวัย 40 ปี โดยแนวคิดทางการเงิน F.I.R.E

✨ เกษียณอายุก่อนวัย 40 ปี โดยแนวคิดทางการเงิน F.I.R.E 💸

💭 ความฝันของใครหลายๆ คนที่อยู่ในวัยทำงาน ก็คือ การมีความมั่นคงทางการเงิน มีสภาพทางการเงินที่คล่อง และการมีอิสรภาพทางการเงินก่อนวัยเกษียณ สำหรับที่มีความฝันอยากเกษียณอายุก่อนกำหนด ต้องรู้จักการตั้งเป้ามหาย และวางแผนทางการเงินอย่างรอบครอบ โดยผ่านแนวคิด F.I.R.E (Financial Independence, Retire Early)

📖 เป็นแนวคิดที่มุ่งมั่นกับการตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตเกษียณได้เร็ว ๆ ซึ่งแนวคิดนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนวัยทำงาน เราควรสร้าง 5 ขั้นตอนสำคัญ สำหรับการวางแผนก่อนเกษียณ ดังนี้

💸 1. เป้าหมายทางการเงินชัดเจน
ต้องวางแผนว่า หลังจากเราเกษียณแล้วนั้น ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าไหร่ โดยควรมีเงินที่นำมาใช้จ่ายในแต่ละวันช่วงวัยเกษียณ มากกว่า 25 เท่าของรายจ่ายต่อปี

💸 2. ใช้ชีวิตอย่างประหยัด
ควรใช้ชีวิตอย่างประหยัด ไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟื่อย โดยเน้นที่การเก็บออม โดยเก็บออม 50-70% ของรายได้

💸 3. หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติม ลงทันเพื่อให้ถึงเป้าหมาย
ไม่ควรหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หาสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง เพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สินของคุณ รวมถึงกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในสร้างผลกำไรที่งอกเงย มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น

💸 4. เก็บออมเป็นวินัย วางแผนให้ดี
การวางแผนทางการเงินให้ดี เพื่อการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย รวมถึงการเก็บเงินให้ครบตามแผนที่วางไว้ โดยเมื่อเกษียณตัวเองในวัย 40 ปี ควรจะใช้เงินเก็บได้ราว 4% ของทรัพย์สินทั้งหมด