เบี้ยประกันสังคม 750 บาท ที่คุณจ่ายไป ได้อะไรกลับมาบ้าง ?

💸 ประกันสังคมที่คุณจ่ายไป 750 บาท ได้อะไรกลับมาบ้าง ❓
 
🌟 สำหรับวัยทำงาน ที่ต้องส่งเบี้ยประกันสังคมเดือนละ 750 บาท เคยสงสัยกันไหมคะ ❓ ว่าเงินที่คุณจ่ายไป ได้อะไรกลับคืนมาบ้าง ? หรือในกรณีที่คุณจ่ายไม่ถึง ก็จะคิดตามเงินเดือนที่ 5% ตามเงินเดือนของคุณ
 
🌟 โดยเบี้ยประกันสังคมที่คุณจ่าย แบ่งเป็นค่าสำหรับการดูแลต่างๆ ดังต่อไปนี้่
 
👩‍💻 75 บาท หรือ 0.5% สำหรับการดูแลเรื่องการว่างงาน หรือออกจากงาน
เมื่อคุณว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมแรงงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นายจ้างแจ้งออกกับทางระบบ โดยจะได้รับเงินชดเชย 30%
 
💊 225 บาท หรือ 1.5% สำหรับการดูแลเรื่องเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือตาย
โดยสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ตามสิทธิประกันสังคม ในโรงพยาบาลที่คุณเลือกไว้ หากไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้จะหายไป ไม่ได้รับคืน
 
👨‍🦳 450 บาท หรือ 3% สำหรับการดูแลเรื่องเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ
ได้รับเมื่ออายุ 55 ปี หรือสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน