Amnard Wealth

The power of Wealth and Happiness

เราพร้อมให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและองค์กร

TEXT

TEXT

ลูกค้าส่วนบุคคล และ องค์กร

YOU

FAMILY

SME

CORPORATE

News & Events

 • ปฏิวัติการเงินที่แข็งแรง ตามฉบับ Dave Ramsey

  ปฏิวัติการเงินที่แข็งแรง ตามฉบับ Dave Ramsey เหมาะสำหรับคนธรรมดาที่ไม่รู้ว่าจะรวยเมื่อไหร่ ไปจนถึงคนที่มีหนี้สินมากมาย ที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นคำแนะนำเพื่อ ความสำเร็จด้านการเงิน ที่ดีที่สุดอันหนึ่ง คือ การปฏิวัติชีวิต 7 ขั้นตอน ที่ Dave Ramsey เขียนไว้ในหนังสือ The Total Money Makeover ขั้นตอนแรกก่อนจะเริ่มปฏิวัติการเงิน เราต้องรู้จักการทำงบประมาณรายจ่ายที่ต้องการใช้แต่ละเดือน จึงจะเริ่มทำขั้นตอนต่อไปได้ เก็บเงินสด 10,000 บาท* เป็นทุนตั้งต้นสำหรับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินของเรา ออมเงินให้ได้ 10,000 บาทให้เร็วที่สุด เงินจำนวนนี้จะเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินจริงๆ หากต่อมาเราไปถึงขั้นต่อไปแล้ว แต่มีเหตุให้ใช้เงินฉุกเฉิน เราจะต้องกลับมาที่ขั้นนี้ใหม่เพื่อเติมเงินฉุกเฉินของเราให้เต็มอีกครั้งก่อนจะไปต่อ จ่ายหนี้ให้หมด ไม่รวมหนี้บ้าน ทำรายการหนี้สินทั้งหมดที่เรามี โดยเรียงจากจำนวนน้อยที่สุดไปมากที่สุด เราต้องจ่ายหนี้ขั้นต่ำสำหรับหนี้ทุกก้อน แต่ให้จ่ายหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดให้มาก เราหาเงินได้เพิ่มเท่าไหร่ ให้นำไปโปะหนี้ก้อนเล็กนี้ก่อนจนจ่ายหมด แล้วขยับมาโปะก้อนต่อๆ ไป จนหมดทุกก้อน ยกเว้นเงินกู้บ้านซึ่งถือเป็นก้อนใหญ่และเราจะจ่ายให้หมดในภายหลัง ขั้นตอนนี้จะสำเร็จได้เราต้องเสียสละ ทำงานหนัก และมุ่งมั่น เราอาจต้องทำงานพิเศษเพิ่มเติม ขายอะไรได้ให้ขายไปก่อน รวมถึงหยุดลงทุนเพื่อการเกษียณแม้ว่าบริษัทจะสมทบให้ก็ตาม เป้าหมายของขั้นนี้คือจ่ายหนี้ให้หมดก่อน และตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ก่อหนี้เพิ่มอีก

  มีนาคม 7, 2021
 • Micronutrients คืออะไร (part 1)

  Micronutrients คืออะไร (part 1) สัปดาห์ก่อนเราพูดถึงสารอาหารหลัก (Macronutrients) ไปแล้ว วันนี้เราจะดูกันค่ะว่า สารอาหารรอง (Micronutrients) คืออะไรและจำเป็นกับชีวิตเราแค่ไหน Micronutrients คือสารอาหารที่ร่างกายต้องการในประมาณเล็กน้อย แต่ขาดไม่ได้เนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารอาหารรองได้แก่วิตามินและแร่ธาตุ วิตามินเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ทำจากพืชและสัตว์ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ด้วยความร้อน กรดหรืออากาศ แร่ธาตุเป็นอนินทรีย์มีอยู่ในดินหรือน้ำและไม่สามารถย่อยสลายได้ วิตามินและแร่ธาตุมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน การพัฒนาสมองและหน้าที่สำคัญอื่น ๆ อีกมากมาย (1, 2) Vitamin แบ่งได้เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ (Water soluble vitamins) ได้แก่ วิตามินบี และ ซี และละลายในไขมัน (Fat soluble vitamins) ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี เค วิตามินที่ละลายในน้ำ จะไม่ถูกเก็บไว้ในร่างกาย โดยจะขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ เมื่อเกินความจำเป็นของร่างกาย •Vitamin B1 (Thiamine) ช่วยเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงาน •

  มีนาคม 5, 2021
 • กลยุทธ์เด็ด สำหรับการกระจายความเสี่ยง

  🔥 กลยุทธ์เด็ด สำหรับการกระจายความเสี่ยง กลยุทธ์ที่มักใช้ในการกระจายความเสี่ยงมีด้วยกันหลายวิธี แต่หลักการร่วมกันคือเลือกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่างกันมาไว้ในพอร์ตเดียวกัน อาจเลือกใน 2 ระดับได้แก่ 📌 กระจายความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์ คือเลือกสินทรัพย์ที่มีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันให้อยู่ในพอร์ตเดียวกัน เช่นในพอร์ตจะมีการลงทุนในหุ้น ซึ่งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของหุ้นคือการดำเนินการของบริษัท ตลาด สถานการณ์ภายในประเทศ มารวมกับสินทรัพย์ประเภทผลตอบแทนคงที่เช่นการฝากประจำ ที่ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ หรือการลงทุนในตราสารหนี้ที่ขยับผลตอบแทนมากกว่ากการฝากประจำขึ้นมา แต่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตามศักยภาพของผู้ถือหุ้น ก็จะเสี่ยงต่อการรเบี้ยวหนี้ได้ 📌 กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน แม้สินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทเดียวกันจะมีโอกาสมีความเสี่ยงเหมือนกัน แต่ศักยภาพของสินทรัพย์แต่ละตัวในประเภทเดียวกันก็ไม่เท่ากัน ตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นภาพคือ ถ้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า ทำเลติดรถไฟฟ้ากับทำเลชานเมืองก็ทำกำไรไม่เท่ากัน และมีโอกาสไม่มีผู้เช่าไม่เท่ากัน นักลงทุนจึงเลือกทำเลในการลงทุนให้ต่างกันไม่กระจุกตัวทำเลใดทำเลหนึ่ง เป็นต้น

  มีนาคม 5, 2021

Services Blog

 • ปฏิวัติการเงินที่แข็งแรง ตามฉบับ Dave Ramsey

  ปฏิวัติการเงินที่แข็งแรง ตามฉบับ Dave Ramsey เหมาะสำหรับคนธรรมดาที่ไม่รู้ว่าจะรวยเมื่อไหร่ ไปจนถึงคนที่มีหนี้สินมากมาย ที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นคำแนะนำเพื่อ ความสำเร็จด้านการเงิน ที่ดีที่สุดอันหนึ่ง คือ การปฏิวัติชีวิต 7 ขั้นตอน ที่ Dave Ramsey เขียนไว้ในหนังสือ The Total Money Makeover ขั้นตอนแรกก่อนจะเริ่มปฏิวัติการเงิน เราต้องรู้จักการทำงบประมาณรายจ่ายที่ต้องการใช้แต่ละเดือน จึงจะเริ่มทำขั้นตอนต่อไปได้ เก็บเงินสด 10,000 บาท* เป็นทุนตั้งต้นสำหรับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินของเรา ออมเงินให้ได้ 10,000 บาทให้เร็วที่สุด เงินจำนวนนี้จะเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินจริงๆ หากต่อมาเราไปถึงขั้นต่อไปแล้ว แต่มีเหตุให้ใช้เงินฉุกเฉิน เราจะต้องกลับมาที่ขั้นนี้ใหม่เพื่อเติมเงินฉุกเฉินของเราให้เต็มอีกครั้งก่อนจะไปต่อ จ่ายหนี้ให้หมด ไม่รวมหนี้บ้าน ทำรายการหนี้สินทั้งหมดที่เรามี โดยเรียงจากจำนวนน้อยที่สุดไปมากที่สุด เราต้องจ่ายหนี้ขั้นต่ำสำหรับหนี้ทุกก้อน แต่ให้จ่ายหนี้ก้อนที่เล็กที่สุดให้มาก เราหาเงินได้เพิ่มเท่าไหร่ ให้นำไปโปะหนี้ก้อนเล็กนี้ก่อนจนจ่ายหมด แล้วขยับมาโปะก้อนต่อๆ ไป จนหมดทุกก้อน ยกเว้นเงินกู้บ้านซึ่งถือเป็นก้อนใหญ่และเราจะจ่ายให้หมดในภายหลัง ขั้นตอนนี้จะสำเร็จได้เราต้องเสียสละ ทำงานหนัก และมุ่งมั่น เราอาจต้องทำงานพิเศษเพิ่มเติม ขายอะไรได้ให้ขายไปก่อน รวมถึงหยุดลงทุนเพื่อการเกษียณแม้ว่าบริษัทจะสมทบให้ก็ตาม เป้าหมายของขั้นนี้คือจ่ายหนี้ให้หมดก่อน และตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ก่อหนี้เพิ่มอีก

  มีนาคม 7, 2021
 • กลยุทธ์เด็ด สำหรับการกระจายความเสี่ยง

  🔥 กลยุทธ์เด็ด สำหรับการกระจายความเสี่ยง กลยุทธ์ที่มักใช้ในการกระจายความเสี่ยงมีด้วยกันหลายวิธี แต่หลักการร่วมกันคือเลือกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่างกันมาไว้ในพอร์ตเดียวกัน อาจเลือกใน 2 ระดับได้แก่ 📌 กระจายความเสี่ยงข้ามสินทรัพย์ คือเลือกสินทรัพย์ที่มีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันให้อยู่ในพอร์ตเดียวกัน เช่นในพอร์ตจะมีการลงทุนในหุ้น ซึ่งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของหุ้นคือการดำเนินการของบริษัท ตลาด สถานการณ์ภายในประเทศ มารวมกับสินทรัพย์ประเภทผลตอบแทนคงที่เช่นการฝากประจำ ที่ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟ้อ หรือการลงทุนในตราสารหนี้ที่ขยับผลตอบแทนมากกว่ากการฝากประจำขึ้นมา แต่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตามศักยภาพของผู้ถือหุ้น ก็จะเสี่ยงต่อการรเบี้ยวหนี้ได้ 📌 กระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน แม้สินทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทเดียวกันจะมีโอกาสมีความเสี่ยงเหมือนกัน แต่ศักยภาพของสินทรัพย์แต่ละตัวในประเภทเดียวกันก็ไม่เท่ากัน ตัวอย่างที่ช่วยให้เห็นภาพคือ ถ้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า ทำเลติดรถไฟฟ้ากับทำเลชานเมืองก็ทำกำไรไม่เท่ากัน และมีโอกาสไม่มีผู้เช่าไม่เท่ากัน นักลงทุนจึงเลือกทำเลในการลงทุนให้ต่างกันไม่กระจุกตัวทำเลใดทำเลหนึ่ง เป็นต้น

  มีนาคม 5, 2021
 • เลือกบัตรเครดิตอย่างไร?? ให้ได้ประโยชน์สุดคุ้ม

  💳 เลือกบัตรเครดิตอย่างไร?? ให้ได้ประโยชน์สุดคุ้ม ✨ บัตรเครดิต หากใช้ให้เกิดประโยชน์ จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากคะแนนในบัตร แต่ถ้าหากคุณใช้บัตรเครดิตผิดวิธี นำเงินอนาคตมาใช้ จนไม่มีเงินจ่ายคืน อาจก่อให้เกิดหนี้ และดอกเบี้ยตามมาอย่างมหาศาล 🎊 วันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้ได้ประโยชน์ละคุ้มค่า มาฝากทุกๆ ท่านกันค่ะ 1. เลือกใช้บัตรให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์มากที่สุด บางธนาคารนั้นมีบัตรเครดิตร่วมหรือบริษัทห้างร้านบางแห่งก็ออกบัตรเครดิตของตัวเอง ถ้าหากเราเลือกใช้สินค้าและบริการนั้นๆบ่อยๆการที่เลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ก็อาจจะทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 2. พิจารณาค่าธรรมเนียมรายปี มีบัตรเครดิตหลายประเภทที่ไม่ต้องเสียเงินในส่วนของค่าธรรมเนียมรายปี แต่หากมีความต้องการใช้บัตรที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ก็ควรพิจารณาว่าอัตราที่คุณต้องจ่ายไปแต่ละปีนั้นเหมาะสมและคุ้มค่ากับนิสัยการใช้งานบัตรเครดิตในชีวิตประจำวันหรือไม่ 3. ต้องเปรียบเทียบเงื่อนไขบัตรเครดิตที่ต่างกันทุกครั้ง ก่อนทำบัตรเครดิตอย่าลืมศึกษาข้อมูลให้หลากหลายเพื่อทำการเปรียบเทียบและเลือกสมัครบัตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้มากที่สุด

  กุมภาพันธ์ 20, 2021