สูตรลับออมเงินที่ 50:30:20 มีเงินเก็บและช้อป

✨ สูตรลับออมเงินที่ 50:30:20 มีเงินเก็บและช้อป 💵🛒💰
 
📌 มนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงมีพบเจอกับปัญหา เงินเดือนออกมาเท่าไหร่ ก็ไม่มีเงินเก็บออมใช่มั้ยครับ ? สำหรับวันนี้ทางแอดมินมีสูตรลับ 50:30:20 ที่สามารถจัดการกับงบประมาณของเราได้ดังนี้ครับ
 
📌 ส่วนแรก 50% ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
ส่วนที่ใช้จ่ายเป็นประจำ เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือของใช้จำเป็นต่างๆ เป็นต้น
ยกตัวอย่างที่พอเข้าใจคือรายได้ 10,000 บาท ก็ให้แบ่งไว้ 5,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนแรก
 
📌 ส่วนที่สอง 30% คือ ซื้อสิ่งที่ต้องการ
เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นสิ่งที่เราต้องการ นอกเหนือจากในชีวิตประจำวัน เช่น ทานอาหารนอกบ้าน
สังสรรค์กับเพื่อน ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง หรือซื้อสิ่งของที่ต้องการ
 
📌 ส่วนที่สาม 20% คือ เก็บออม หรือลงทุน
เป็นการเก็บออม เพื่อเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือนำเงินไปใช้หลังเกษียณอายุ หรือลงทุนที่สร้างผลกำไร เช่นการฝากประจำ ลงทุนในกองทุนรวม หรือซื้อสลากออมทรัพย์