Tip & Tricks ที่จะป้องกันหรือซะลออาการเสื่อมถอยของภาวะสมองเสื่อม 10 วิธี

📍 ในทุกวันนี้ ทุกคนมักตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเร่งรีบใช้ชีวิตประจำวัน ทำหลายๆ อย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งสิ่งเล็กๆเช่นนี้ครับ ที่จะก่อให้เกิดเกตุภาวะสมองเสื่อม ❗
 
✨ วันนี้แอดมินมี Tip & Tricks ที่จะป้องกันหรือซะลออาการเสื่อมถอยของภาวะสมองเสื่อม 10 วิธีดังนี้ 💭💡
 
1. ฝึกบริหารสมอง เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
2. ลดความเครียด ป้องกันภาวะซึมเศร้า
3. นั่งสมาธิ ฝึกจิตใจให้สงบ
4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
6. เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการพบปะผู้คน
7. รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ครบหลัก 5 หมู่
8. ควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
9. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
10. งดสุรา และบุหรี่ ต้นเหตุของสมองเสื่อม