ทำไมควรซื้อ ประกันสุขภาพตลอดชีพ ฉบับแรก ?

👉 ทำไมควรซื้อ ประกันสุขภาพตลอดชีพ ฉบับแรก ❓

 
✨ สำหรับใครที่ยังมีปัญหาหรือข้อสงสัยว่า ควรเลือกทำประกันแบบไหนก่อนดี แอดมินขอแนะนำ “ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ” โดยประกันชีวิตรูปแบบนี้ยังเหมาะกับการนำไปใช้ผูกร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพอีกด้วย
 
❗ โดยประกันประเภทนี้ ไม่เหมาะกับการทำเพื่อเก็บเงินไว้ใช้เอง แต่เน้นไปที่ความคุ้มครองซึ่งเป็นหัวใจพื้นฐานในการทำประกันชีวิต
 
✅✅ข้อดีของประกันชีวิตแบบตลอดชีพ✅✅
1. ไม่ซับซ้อน คุ้มครองยาวนาน หากไม่ผิดเงื่อนไขก็จะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องจนครบอายุสัญญา แม้ว่าจะจ่ายค่าเบี้ยประกันครบแล้วก็ตาม
 
2. เบี้ยประกันอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับจำนวนเงินเอาประกันภัย เหมาะกับทั้งคนที่พึ่งเริ่มต้นทำงาน และผู้ที่มีครอบครัว
 
3. ค่าเบี้ยประกันจะไม่เพิ่มทุกปี ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีรายได้ไม่สูงก็สามารถทำประกันแบบนี้ได้ ยิ่งทำเร็วค่าเบี้ยประกันชีวิตยิ่งถูก ทำให้ได้ประกันชีวิตที่คุ้มค่า
 
4. เหมาะกับการนำไปผูกกับสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง เพราะจะได้ความคุ้มครอง ไม่ต้องมาคอยกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล เมื่อยามเจ็บป่วย
 
5. เป็นทุนประกันภัย ส่งต่อให้ผู้รับผลประโยชน์ได้
 
6. นำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนปีที่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน