คุณอำนาจ ตังคนาวนิชย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Amnard Wealth สมัครเข้าร่วมโครงการ เบาหวานจัดการได้ ของเอไอเอ กับแอพพลิเคชั่นหมอดี

📌 คุณอำนาจ ตังคนาวนิชย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Amnard Wealth สมัครเข้าร่วมโครงการ เบาหวานจัดการได้ ของเอไอเอ กับแอพพลิเคชั่นหมอดี เพื่อป้องกันควบคุมความเสี่ยงหรือรักษาอาการที่เกิดจากโรคเบาหวานได้อย่างมั่นใจ โครงการเบาหวานจัดการได้ 1 ปี เจาะเลือดทุก 3 เดือน มีคุณหมอ นักโภชนาการ แนะนำตลอดโครงการ เพื่อให้เราดูแลลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 📌คุณสมบัติของผู้มีความเสี่ยงเบาหวาน
🌟  เคยได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS ค่าอยู่ระหว่าง 100-125 mg/dL และระดับน้ำตาลสะสม HbA1c อยู่ระหว่าง 5.5-6.5%

 🌟 ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน หรือไม่เคยได้รับการรักษาด้วยยาลดระดับน้ำตาล

🌟  สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และไม่พัฒนาเป็นผู้ป่วยเบาหวาน

 🌟 อายุ 25 ปี ขึ้นไป และเป็นลูกค้าเอไอเอ (ลูกค้ารายเดี่ยวหรือประกันกลุ่ม)

 🌟 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร