คุณอำนาจ ตังคนาวนิชย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Amnard Wealth จำกัด ได้ร่วมบริจาคองค์การยูนิเซฟ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คุณอำนาจ ตังคนาวนิชย์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Amnard Wealth จำกัด ได้ร่วมบริจาคองค์การยูนิเซฟ และร่วมเป็นสมาชิก Friends of Unicef เพื่อเดิม
เต็มให้กับเด็กที่ขาด โอกาส ผู้ที่ยังถูกละเลย หรือยังตกหล่นจากความก้าวหน้า