คุณอำนาจ ตังคนาวนิชย์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าธรรมธาราภิรมย์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 คุณอำนาจ ตังคนาวนิชย์ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าธรรมธาราภิรมย์ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒. ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ก่อสร้างโรงครัวและห้องน้ำ รวมถึงซ่อมแซมเสนาสนะของวัดเพื่อให้ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้จัดเตรียมภัตตาหารที่เหมาะสมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และผู้ปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติภาวนา รวมถึงจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่บางส่วนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

สรุปยอดกฐินสามัคคีปีนี้ 2565

วัดป่าธรรมธาราภิรมย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ยอดกฐินรวมล่าสุด 1,572,387 บาท

(30 ต.ค 65 เวลา 16:00 น.)

สายบุญผ่านทางอำนาจ (ไก่) มีผู้ร่วมบุญมากกว่า 82 ท่าน ยอดบุญมากกว่า 90,004 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและได้อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ