5 เคล็ด(ไม่)ลับ ที่จะช่วยให้ Work-Life balance ไม่พัง

💻💡 5 เคล็ด(ไม่)ลับ ที่จะช่วยให้ Work-Life balance ไม่พัง ‼️

📍 ในยุคปัจจุบัน วัยทำงานมักมุ่งเน้นการทำงานที่หนัก
เกินไป จนลืมสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตส่วนตัว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเครียด ความสามารถในการทำงาน เพราะการคุยงานสมัยนี้มักสะดวกสบายทำได้ทุกที่ ทุกเวลา จนไม่สามารถแยก “การทำงาน” กับ “ชีวิตส่วนตัว” ออกจากกันได้

📍 ดังนั้นเราสามารถสร้างสมดุลชีวิต ( Work-Life Balance) โดยมีเทคนิคง่าย ๆ 5 วิธี ที่จะช่วยสร้างให้เรามี Work-Life Balance อย่างมีประสิทธิภาพ

🔷️ 1. ขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนระหว่างงานและเรื่องที่บ้าน
ควรต้องแยกสิ่งที่ต้องทำที่ทำงานกับที่บ้านออกจากกันอย่างเด็ดขาด ตั้งใจกับการทำงานเมื่ออยู่ในเวลางาน และให้เวลากับตัวเองและครอบครัวอย่างเต็มที่เมื่อหมดเวลางาน

🔷️ 2. หาจุดพอดีให้แก่ตนเอง
ควรหาจุดที่มีความพอดีให้กับตนเอง ซึ่งเวลาที่เหลือจากการทำงานก็ขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ของตัวเราเอง

🔷️ 3. ขอความช่วยเหลือให้เป็นและพูดปฏิเสธให้ได้
การปฏิเสธที่ใช้กิริยา คำพูดที่ไม่แสดงถึงความก้าวร้าว หรือใช้คำพูดที่ไม่ดีในการปฏิเสธ

🔷️ 4. พยายามไม่คิดเรื่องงานตลอดเวลา
การคิดเรื่องงานตลอดเวลา อาจทำให้สมองของเราทำงานหนัก จนเกิดอาการนอนไม่หลับ ในบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำทุกอย่างให้ออกมาเพอร์เฟกต์ เพียงแค่ทำมันอย่างเต็มที่มากที่สุดก็พอแล้ว

🔷️ 5. ทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุข
การลองให้เวลากับตัวเองโดยการทำอะไรที่เราชอบและสนุกหรือมีความสุขไปกับมัน โดยไม่ต้องให้เวลาหรือ To-do List ต่าง ๆ มาจำกัดขอบเขต ส่งผลให้เราได้เติมพลังเพื่อนำมาใช้กับการทำงานต่อได้