อย่าลืม ยื่นภาษีออนไลน์ ปี 2566 ขั้นตอนไม่ยาก ฉบับเข้าใจง่ายของมนุษย์เงินเดือน

‼💻อย่าลืม ยื่นภาษีออนไลน์ ปี 2566 ขั้นตอนไม่ยาก ฉบับเข้าใจง่ายของมนุษย์เงินเดือน 💵
 
📌 เป็นประจำทุกปี ที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนจะต้องยื่นภาษี ไม่ว่ารายรับของคุณจะมากหรือน้อยก็ตาม โดยการยื่นภาษีในปัจจุบันสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ ไม่ยุ่งยาก มีขั้นตอนแค่ 6 ขั้นตอนเท่านั้น
 
📌 โดยสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2566 ‼
 
📣 หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เรามาดูกันครับ ว่าวิธีขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์นั้นทำอย่างไรบ้าง ❔

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms จากนั้นคลิกยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลผู้มีเงินได้ ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน หรือต้องมีส่วนไหนแก้ไขหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3

กรอกเงินได้   โดยดูแหล่งที่มาของรายได้ 5 ประเภท

– รายได้จากเงินเดือน

– รายได้จากฟรีแลนซ์, รับจ้างทั่วไป, วิชาชีพอิสระ

– รายได้จากทรัพย์สิน, การทำธุรกิจ

– รายได้จากการลงทุน

– รายได้จากมรดกหรือได้รับมา

ขั้นตอนที่ 4

กรอกค่าลดหย่อน เอกสารลดหย่อนภาษี มี 4 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้

4.1 กลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา บุตร

4.2 กลุ่มการออมและลงทุน เช่น กองทุน RMF/SSF

ประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือประกันสุขภาพของตัวเองและพ่อแม่

4.3 เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มบริจาค เช่น ใบอนุโมทนาบุญ

4.4 กลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น เอกสารกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย, ช้อปดีมีคืน

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูล

ถ้ามียอดชำระไว้เกิน สามารถขอคืนเงินภาษี หรืออุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง ถ้าต้องชำระภาษีเพิ่ม แล้วภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน

 

ขั้นตอนที่ 6

ยืนยันการยื่นแบบภาษี